Goede content: 4 kenmerken

12-03-2015 Uit Door Laura Schoenmakers
Leestijd: 4 minuten

Dat goede online content belangrijk is weet je inmiddels als je mijn blog leest. Maar ik heb het nog helemaal niet gehad over de kenmerken van goede content. Daarom hier een overzicht van de 4 belangrijkste kenmerken.

1. Maak je content begrijpelijk

Content moet begrijpelijk zijn. De redenen daarvoor liggen eigenlijk wel voor de hand, maar ik noem ze toch maar even.

Van je doelgroep verwacht je dat ze iets gaan doen naar aanleiding van je content. Dat kan bijvoorbeeld zijn: inschrijven voor de nieuwsbrief of een artikel uit je webshop kopen.

Om te stimuleren dat ze dit ook daadwerkelijk doen, moeten ze wel begrijpen wat er op je website staat. Van een website die compleet in het Thais is geschreven, begrijpen wij Nederlanders niets.

Zorg er dus voor dat je content duidelijk is. Houd het simpel, maak het niet te gecompliceerd.

En, het belangrijkste, houd je aan het taalgebruik van je doelgroep.

 2. Zorg dat je content vindbaar is

Als je doelgroep je content niet kan vinden kunnen ze natuurlijk ook niet hun doel bereiken en daardoor ook geen bijdrage leveren aan het doel dat jij met je website wilt bereiken. Vindbaarheid is dus van levensbelang voor je content.

 

Voorbeeld van een sitemap voor een website

 

Je kunt je content goed vindbaar maken door gebruik te maken van een sitemap. Een sitemap is een overzicht van je website, waarbij je ook de hiërarchie aangeeft. Zo begin je bovenaan met je homepagina. Daaronder bevindt zich dan bijvoorbeeld de pagina ‘blog’ en ‘contact’. Subpagina’s daarbinnen kun je ook weer aangeven op je sitemap. Een voorbeeld van een sitemap zie je in de afbeelding.

3. betrek je doelgroep bij je content

Je content moet je doelgroep aanspreken, dat spreekt voor zich hoop ik. Je kunt echter nog een stapje verder gaan bij het aanspreken van je doelgroep en dat is je doelgroep ook echt bij je content betrekken. Via sociale netwerken kun je conversatie met ze aangaan, maar waarom zou je je doelgroep ook betrekken bij je content?

Als je je doelgroep betrekt bij je content, zorg je voor emotionele verbondenheid met je website en je merk. Op die manier creëer je ambassadeurs voor je website. Deze ambassadeurs zijn trouwe klanten die ook altijd reclame zullen maken voor je website. Een manier om deze ambassadeurs te creëren is door ze te betrekken bij je content. Maak je content dus altijd met je doelgroep in je hoofd. Een hulpmiddel om dit gedurende een project te blijven doen zijn persona’s. Hoe je een strategische persona maakt lees je hier.

4. houd het kort

Je hebt het misschien ooit wel eens gehoord: schrijven is schrappen. Dat geldt nog meer voor online content. Dit heeft te maken met de manier waarop mensen online informatie in zich opnemen. Ze scannen en bekijken informatie in een F-vorm. Westerlingen beginnen linksboven met lezen en eindigen rechtsonder. De belangrijkste informatie moet dus linksboven komen te staan. Minder belangrijke informatie staat rechtsonder.

Dit is door middel van eyetracking onderzoek door de Nielsen Norman Group vastgesteld. Een manier waarop eyetracking onderzoeksresultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden is door middel van ‘heatmaps’. Die zie je op de afbeelding hieronder. Het idee is dat het rode gedeelte de meeste aandacht krijgt van het oog, de gele delen iets minder en de blauwe gedeelten liggen meer in de periferie van waar het oog zich op richt. Je ziet dus dat er steeds een soort F-patroon ontstaat op de heatmaps. Dit is het F-patroon waarin gebruikers online content bekijken.

F patroon bij het lezen van online content, naar voren gekomen tijdens onderzoeken van de Nielsen Norman Group

© Foto Nielsen Norman Group

Het is zeker waardevol om dit F-patroon aan te houden wanneer je content creëert. Houd daarnaast je content ook kort. Een hulpmiddel dat je hierbij kunt gebruiken is het omgekeerde-pyramide model. Dit model gebruik ik altijd bij het schrijven van persberichten.

 

Omgekeerde pyramide voor content: de belangrijkste info eerst, gevolgd door de belangrijkste details, tot slot de achtergrondinformatie

 

Het idee van de omgekeerde pyramide is dat je de meest essentiële informatie eerst beschrijft. Voor content betekent dit dat je de belangrijkste informatie linksboven plaatst. Dit is de plaats waar mensen het eerst kijken.

Vervolgens kun je de belangrijkste details beschrijven, die bijvoorbeeld wel nodig zijn om een bepaalde actie te ondernemen.

Tot slot beschrijf je achtergrondinformatie die interessant is om te weten, maar niet per se van belang is voor je lezers om hun doel te bereiken.

nu aan de slag!

Met deze 4 belangrijke kenmerken van content en een aantal hulpmiddelen op de koop toe kun je aan de slag met het creëren van je content. Ik wens je veel plezier!

Bronnen:
  • Letting Go of the Words, Janice Redish
  • Epic Content Marketing, Joe Pulizzi
  • http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/
Laura Schoenmakers