Omgekeerde pyramide voor content: de belangrijkste info eerst, gevolgd door de belangrijkste details, tot slot de achtergrondinformatie

10-03-2015 Uit Door Laura Schoenmakers

Omgekeerde pyramide voor content: de belangrijkste info eerst, gevolgd door de belangrijkste details, tot slot de achtergrondinformatie

Laura Schoenmakers